Cuma, Ekim 05, 2007

Yahya Kemal'den

Birçok şairin, bazı şiirleri diğerlerinden daha çok sevilir ve bilinir. Genelde de okul kitaplarına giren şiirlerdir, bunlar. Bu meşhur şiirler duyulunca, hemen şairini dile getirmek bir zevk-tatmin meselesidir.

Ben de kendime özgü, herkesin okumadığı-bilmediği şiirleri hafızama almayı ayrıcalık sayarım :)

Mesela Yahya Kemal'den "Madrid'de Kahvehane" bunlardan biridir. Büyük şair, şiiri şöyle bitirir:

"Ba'zan gönül dalar suların musikisine
Ba'zan Yesari hatlarının en nefisine."
Bergama Heykeltıraşları'ndan:
İnsan vücudu ba'zan açık, bazen örtülü,
Her çizgisiyle san'atı canlandıran büyü,

Artık dehaya eski güzellikte sinmiyor.
Gördük ki yer yüzünde ilahlar gezinmiyor.
Özleyen'den:
Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde,
Sen nerde o fecrin ağıran dağları nerde!
Daha çok bilinen ve harika bir şiir olan Koca Mustapaşa'dan:
Gizli bir his bana, hatif gibi, ihtar ediyor;
Çok yavaş, yalnız içinden duyulan sesle, diyor:
"Gitme! Kal! sen bu taraf halkına dost insansın:
Onların meşrebi, iklimi ve ırkındansın.
Gece, her yerdeki efsunlu sükunundan iyi,
Avutur gamlıyı, teskin eder endişeliği;
Ne ledünni gecedir! Ta ağaran vakte kadar,
Bir mücevher gibi Sünbül Sinan’ın ruhu yanar.
Ne saadet! Bu tarflarda, her ülfetten uzak,
Vatanın fatihi cedlerle beraber yaşamak! ..."

Geç vakit semtime döndüm Koca Mustapaşa’dan
Kalbim ayrılmadı bir an o güzel rü’ya’dan.
Bu muammayı uzun boylu düşündüm de yine,
Dikkatim hadisenin vardı derinliklerine;
Bu geniş ülkede, binlerce latif illerde,
Nice yıl, cedlerimiz kökleşerek bir yerde,
Manevi varlığının resmini çizmiş havaya.
-Ki bugün karşılaşan benzetiyor rü’yaya.-

Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan.
Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan;
Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük;
Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük.
Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı,
Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı.
Ruh arar başka teselli her esen rüzgarda.

Ne yazık! Doğmuyoruz şimdi o topraklarda!
Cemil Meriç "Şairler yoğurmuş dili, düşünceyi şairler uysallaştırmış." der. Dilerim ki şiir hiçbir zaman eksik olmasın hayatımdan...

Hiç yorum yok: